ELDI BG

1. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката се достави в упълномощена сервизна база.

2. Дефекти, причинени в следствие на некачествен монтаж се заплащат от лицата, извършили монтажа.

3. В случай на дефект, разходите и рисковете по доставка до сервиза и обратно са за сметка на купувача.

4. Желателно е изделието да се достави в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди, настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.

5. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.

6. Не се считат за гаранционни проблеми, възникнали в следствие на нормално механично износване или дефекти, причинени вследствие на неправилна експлоатация.

7. Гаранцията не се отнася за козметични повреди по корпуса, хромни или други специални покрития, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална предписана експлоатация.

8. Производителят и сервизът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката или престоят и в сервиза.

9. В случай на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

10. Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клиентът дължи такса за тестване, съобразно утвърдения ценоразпис на съответния сервиз.

11. Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за различни класове изделия да избира място за ремонт на изделието.

12. Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на тази гаранция.

13. Гаранционните и извън-гаранционни ремонти се извършват в период определен в ЗЗППТ.

ч4. За консумативи няма гаранция.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

– При не-спазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието.

– При несъответствие между данните в документите и самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин, както и в случаите на нарушаване на запечатващите лепенки.

– При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

– При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.

– При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка.

– При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.

Дефектни стоки

1. Ние предлагаме само нови продукти, без видими дефекти, които се транспортират в опаковки на производителя или съответстващи на изискванията му.

2. Ако опаковката е отворена или разбита (не се притеснявайте за външните замърсявания или драскотини по опаковката) веднага обърнете внимание на служителя на куриерската служба. Куриерът е задължен да достави стоките като съхрани тяхната цялост и функционалност.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
цената не съответства на първоначалната оферта;
при условията на чл.69, ал.3 от ЗЗППТ;
рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
2. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Рекламации се приемат, както следва:

1. В 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

2. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя и, и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

Отказване или промяна на поръчка

1. Ако искате да откажете направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замените даден продукт, обадете се по телефона възможно най-бързо, за да ни уведомите. Необходимо е да ни кажете номера на вашата поръчка, за която искате корекция.

Общи условия:

1. Всички стоки предлагани от ЕЛДИ са нови. Всеки продукт е с изрично указан гаранционен срок.

2. ЕЛДИ гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

3. Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

4. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

5. Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

6. Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Изберете поле за показване. Останалите полета ще останат скрити.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Сравни
Количка Затвори